MÜZE VE MÜZECİLİKTE DİJİTALLEŞME

Webinarın Amacı

Etkniğin amacı, müze ve müzecilik alanında gerçekleştrilen dijtalleşme çalışmalarının farklı boyutlardan incelenerek temel sorunların tespit leçözüm önerlerinin gelştirilmesidr. Etknlik, müze ve müzeclik alanlarında dijitalleşme hususunda etkili olacak farklı ana temanın, alanında uzman kişler tarafından yapılacak katkılarıyla incelenmesi ile olası sorunlar ve çözüm
önerlernn gerçekleştrlmesne yönelik çalışmaları kapsamaktadır.

zoom bağlantımız

https://zoom.us/j/6200509963 

 

Temalar

Müzecilik Teknolojileri

Dijital eğlencenin hızlı gelişimi sayesinde müzeler, sergilerinde kullanılan interaktif teknolojilerin önemini fark ettiler. Bir kültür, …

Müzecilik Eğitiminde ve Müze Eğitiminde Dijitalleşme

Eğitim ve öğrenme, müzeler için yüksek öncelikli bir görev olmuştur. Müze öğrenimi, …

Müzecilikte Dijitalleşmenin Toplumsal ve Kültürel Boyutları

Dijital evrim, yaşam biçimini geçmişte olduğundan daha fazla geliştirdi. Dijital teknoloji, …

Müze tasarımında dijitalleşme ve dijital küratörlük

Küratör, hala nesnelerin ve sanat eserlerinin seçicisi ve yorumcusu ve ayrıca iletişim kurmak ve …

• Müzecilikte Dijitalleşmenin Ekonomik ve Sektörel Boyutu

Müzeler ekonomiye katkıları, iş yaratmaları veya turistlerin ilgisini çekmesi ve firma …

Dijital eğlencenin hızlı gelişimi sayesinde müzeler, sergilerinde kullanılan interaktif teknolojilerin önemini fark ettiler. Bir kültür, eğitim ve fikir yeri olarak müzenin, etkileşim ve neredeyse zorunlu çok dilli iletişim olan modern izleyicilerin isteklerine cevap vermesi gerekiyor. Giderek artan sayıda müze, uygulamaları, QR kodlarını, dokunmatik ekranları, sanal ve artırılmış gerçekliği ve kolay ve doğrudan bilgi aktarımına izin veren diğer birçok etkileşimli teknolojiyi kullanıyor.

Eğitim ve öğrenme, müzeler için yüksek öncelikli bir görev olmuştur. Müze öğrenimi, ister gayri resmi ve kasıtsız olsun, isterse farklı türdeki izleyiciler için eğitim programlarında yapılandırılmış olsun, öğrenciye odaklanır. Bilgi aktarımından ziyade bilgi üzerine inşa edilir.
inşa etme ve kişisel, sosyal ve fiziksel bağlamlarda aktif katılım. Müzelerde öğrenme, bilgi edinmenin ötesinde ilgi çekicidir ve bir refah duygusu verir.

Dijital evrim, yaşam biçimini geçmişte olduğundan daha fazla geliştirdi. Dijital teknoloji, geçmişte ele alınamayan büyük miktardaki bilginin sindirilmesini desteklemekle kalmaz, aynı zamanda yepyeni deneyimler de sağlar. Bu tür değişiklikler birçok avantaj sağlarken, uygun şekilde hazırlanmadığı takdirde birçok toplumsal soruna neden olabilir. Bu sosyal problemler ve değişimler arasında müzelerin rolü daha önemli hale gelmekte ve sürekli yenilik yapmaları ve bu değişimlere ayak uydurmaları için artan bir ihtiyaç vardır. Bu açıdan müzeler kültürel ve sosyal hayatta önemli bir rol oynamaktadır. Bu mümkün olabilir, çünkü müzeler kendi topluluklarında sosyal değişimleri başlatmak için güçlü katalizörlerdir.

Küratör, hala nesnelerin ve sanat eserlerinin seçicisi ve yorumcusu ve ayrıca iletişim kurmak ve kavramsal veya entelektüel ilişkiler kurmak ve sanat eserleri ile izleyici arasında bir diyaloga girmek için bir aracı olarak bilinir.

Profesyonel küratörün rolü, küratörlük çalışmasının gerçekleştiği ortam kadar ilerler: yelpaze antik dünyada mezar odalarını döşemek için akıllıca seçilen nesnelerin istiflenmesinden, meraklılar ve nadir meta koleksiyonlarının oluşumuna kadar, düzenli olarak toplanmış  zengin ve bilgili koleksiyoncuların örneklerini sergilemeye kadar yayılır.

Müzeler ekonomiye katkıları, iş yaratmaları veya turistlerin ilgisini çekmesi ve firma olarak yapıları ve davranışları açısından da incelenmektedir. Pazar oluşturulmasını, ürün farklılaşmasını ve aynı zamanda yenilik yapma yeteneğini tanımlayan, maliyetler ve teknoloji kullanımı tarafından belirlenen müzelerin performans gösterdiği pazar koşullarını tartışılması gereken konular arasındadır.

Oğuz Diker

Ayten Çalık

Öznur Şahin

Cumali Yaşar

Hüseyin Sarı

Emin U. Ulugergerli

 
  

Burçak MADRAN

Küratör – Tetrazon Design

Doç. Dr. Elif Keser KAYAALP

Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Müzecilik Bölümü

Doç. Dr. Sibel Avcı TUĞAL

Işık Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi

Doç.Dr. Mutlu ERBAY

Boğaziçi Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Veysel TOLUN

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Nuri özer ERBAY

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Müzecilik Bölümü

Prof. Dr.  Fethiye ERBAY

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Müzecilik Bölümü

Prof. Dr. Ayşe ÇAKIR İLHAN

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Temel Eğitim Bölümü

Prof. Dr. Remzi YAĞCI

Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Müzecilik Bölümü

Prof. Dr. Tümel Tanju KAYA

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Ana Bilim Dalı

Rıdvan GÖLCÜK

Troya Müze Müdürü

Talat ALKAN

Techweek Dijital Tasarım Şirketi                           

 1. Prof . Dr. Şengül AYDINGÜN, Kocaeli Universitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü
 2. Doç.Dr. Mutlu Erbay, Boğaziçi Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölüm Başkanı
 3. Öğrt. Üyesi Özlem VARGÜN,   Yeni Yüzyıl Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı
 4. Doç. Dr. Sibel Avcı TUĞAL, Işık Üniversitesi   Sanat Tasarım Fakültesi
 5. Öğrt. Üyesi Ahmet ÖZEL, Gelişim Üniversitesi Sanat Eserleri Ve Dijitalleşme NFT
 6. Talat ALKAN, Techweek Dijital Tasarım Şirketi          
 7. Rıdvan GÖLCÜK, Troya Müze Müdürü
 8. Burçak MADRAN, Müzebilimci ve Tasarımcı – ICOM-ICMAH Başkanı
 9. Dr. Billur TEKÖK KARAOZ- Akademisyen, Başkent Üniversitesi
 10. Yeşim ÖZTURAN, Rahmi M. Koç Müzesi, Eğitim Bölüm Yöneticisi
 11. Gözde AKYÜZ, Rahmi M. Koç Müzesi, Koleksiyon Bölüm Yöneticisi
 12. Dr. Ayşe ÇAKIR İLHAN, Ankara Üniversitesi
 13. Hazal ALTUN, Dijital İletişim Sorumlusu, Pera Müzesi
 14. Doç. Dr. Elif KESER KAYAALP
 15. Dr. Remzi YAĞCI, Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Müzecilik Bölümü
 16. Öğr. Üyesi Muhammed BİLGEN, Kastamonu Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü
 17. Öğr. Üyesi Veysel TOLUN, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü.
 18. Öğr. Üyesi Nuri Özer ERBAY, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Müzecilik Bölümü
 19. Doç. Dr. Barış GÜR, Dokuz Eylül Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Müzecilik Bölümü.
 20. Zafer KARADAYI, Nara XR, Yönetim Kurulu Başkanı.

Webinar sunumları ve zaman bilgileri için tıklayın