Biyoloji

Biyoloji ya da Dirimbilimi, canlıları inceleyen bilim dalıdır. Yunanca hayat anlamına gelen βίος (bios)’la, ‘incelemesi’ anlamına gelen λόγος (logos)’un, birleşmesiyle oluşmuştur. Çalışma alanı tüm canlıları kapsar. Küresel boyuttan, hücre ve molekülleri kapsayan mikroskobik boyuta kadar canlıları ve onları etkileyen olayları birlikte inceler.