Fosiller

Jeolojik zamanlarda yaşamış olan canlıların tortul kayaçlar içinde taşlaşmış olarak bulunan her çeşit kalıntı ve izine Fosil adı verilir. Kabuk, kemik, diş, tohum, yaprak gibi. Fosilleri inceleyen bilimdalına Paleontoloji denir.