Özgörevimiz & Özgörümüz

Özgörevimiz

 

Doğayı sevdirerek doğa ve doğa tarihine olan algının geliştirilmesi, yerbilimleri ,diğer doğa bilimleri ve doğa tarihine ait objelerin toplanması, korunması, saklanması, üzerlerinde bilimsel çalışmalar yapabilmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması;  tanıtım, eğitim ve öğretim etkinliklerine  katkı sağlanması, bilimsel bulguların  ulusal ve uluslararası toplantılarda paylaşılması, disiplinler arası çalışmalar yaparak gerek araştırıcı ve yaratıcı doğa bilimcilerin gerekse doğa severlerin yetişmesine katkı sağlaması ve de teknolojik gelişmeler eşliğinde fiziksel ve sanal müzemizde çağdaş müzecilik anlayışını adım adım ileri taşınmasıdır.

 

Özgörümüz

 

Müzenin ve kurulması hedeflenen araştırma merkezinin bilimsel ve teknolojik açıdan uluslararası düzeye erişmiş , yaratıcı, katılımcı, yenilikci olması, toplumda bir katma değer yaratması ve evrensel değerlere ulaşmasıdır.

 

İlkelerimiz

 

Toplumsal açıdan, çocuklar, öğrenciler ve toplumun her kesimini  başta yerbilimleri olmak üzere tüm doğa bilimleri ve doğa olayları hakkında bilgilendirerek açık ve anlaşılır bilgiler sağlamak; müze çalışma konularını teknolojiyi kullanan , sürekli gelişim ve değişim içinde olan,  çağdaş müzecilik anlayışı içerisinde topluma ulaştırmak.

 

Bilimsellik ilkesi ışığında,çalışma konularımızla ilgili yapılacak akademik çalışmalara öncülük etmek ve hevesli, yaratıcı ve araştırmacılara yol göstermek. Çalışma alanlarımızla ilgili örnekleri korumak, saklanmak ve gelecek kuşaklara aktarmak; sayısal teknolojileri kullanarak konumdan bağımsız erişim sağlamak; Çevreye farklı bakış açısı ile farkındalık yaratmak. Bölgemizdeki jeolojik miras adayı yapıların korunmasına öncülük etmek.