Kayaçlar

Katı olan yerkabuğunu meydana getiren, genellikle anorganik olan, bir veya birkaç mineralden meydana gelen ve jeolojik bir bütünlük teşkil eden kütlelere Kayaç denir. Yerkabuğunu oluşturan 3 temel kayaç türü vardır Bunlar;magmatik kayaçlar, tortul (sedimanter) kayaçlar ve başkalaşım (metamorfik) kayaçlarıdır. Kayaçları inceleyen bilim dalına Petrografi denir.