Kolleksiyonlar

Mineraller Hakkında

Doğada bulunan, belirli bir kimyasal bileşimi ve muntazam atomik düzeni olan, homojen ve çoğunlukla katı cisimlere Mineral denir. Mineralleri inceleyen bilim dalına Mineraloji denir.

 

Kayaçlar Hakkında

Katı olan yerkabuğunu meydana getiren, genellikle anorganik olan, bir veya birkaç mineralden meydana gelen ve jeolojik bir bütünlük teşkil eden kütlelere Kayaç denir. Yerkabuğunu oluşturan 3 temel kayaç türü vardır Bunlar;magmatik kayaçlar, tortul (sedimanter) kayaçlar ve başkalaşım (metamorfik) kayaçlarıdır. Kayaçları inceleyen bilim dalına Petrografi denir.

Fosiller Hakkında

Jeolojik zamanlarda yaşamış olan canlıların tortul kayaçlar içinde taşlaşmış olarak bulunan her çeşit kalıntı ve izine Fosil adı verilir. Kabuk, kemik, diş, tohum, yaprak gibi. Fosilleri inceleyen bilimdalına Paleontoloji denir.

Biyoloji Hakkında

Biyoloji ya da Dirimbilimi, canlıları inceleyen bilim dalıdır. Yunanca hayat anlamına gelen βίος (bios)’la, ‘incelemesi’ anlamına gelen λόγος (logos)’un, birleşmesiyle oluşmuştur. Çalışma alanı tüm canlıları kapsar. Küresel boyuttan, hücre ve molekülleri kapsayan mikroskobik boyuta kadar canlıları ve onları etkileyen olayları birlikte inceler.

Diğer Materyaller

Yer bilimlerin ve biyoloji de kullanılan araç ve aygıtlardan örnekler de ziyaretçilere sunulmaktadır