Üniversite müzeleri

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde bulunan aktif müzeler aşağıda sıralanmıştır.
Ankara
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Müzesi
Ankara Üniversitesi Oyuncak Müzesi
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anatomi Müzesi
Hacettepe Üniversitesi Sanat Müzesi
Bursa
Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Zooloji Müzesi
Çanakkale
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yer Bilimleri ve Doğa Tarihi Müzesi
Edirne
Trakya Üniversitesi Milli Mücadele ve Lozan Müzesi
Trakya Üniversitesi Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi
Trakya Üniversitesi Sultan II. Bayezid Külliyesi Çağdaş Resim Ve Heykel Müzesi
Eskişehir
Anadolu Üniversitesi Çağdaş Sanatlar Müzesi
Anadolu Üniversitesi Cumhuriyet Müzesi
Anadolu Üniversitesi Karikatür müzesi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Zooloji Müzesi
Erzurum
Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzesi
Gaziantep
Gaziantep Üniversitesi Gaziantep Kültür Tarihi Müzesi
Isparta
Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Entomoloji Müzesi
İstanbul
İstanbul Üniversitesi Jeoloji Müzesi
İstanbul Üniversitesi Hidrobiyoloji Müzesi
İstanbul Üniversitesi Zooloji Müzesi
İstanbul Üniversitesi Seyfettin Kuter Radyoloji Teknoloji Müzesi
İstanbul Üniversitesi İletişim Müzesi
İstanbul Üniversitesi Feyhaman Duran Kültür ve Sanat Evi
İstanbul Üniversitesi Arkeoloji ve Kültür Tarihi/ Prehistorya Müzesi
İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Arşiv Müzesi
İstanbul Üniversitesi Eczacılık Müzesi
İstanbul Üniversitesi Gözlemevive Astronomi Müzesi
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Deontoloji Müzesi
İstanbul Üniversitesi Osteoarkeoloji Müzesi
İstanbul Üniversitesi Doğa Bilimleri Müzesi/ Botanik Bahçesi
İstanbul Üniversitesi Herbaryum/Kurutulmuş Bitki Müzesi
İstanbul Üniversitesi Deniz Ürünleri Müzesi
İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kulesi Anıt Müzesi
İstanbul Üniversitesi Salis Medresesi Uygulama Müzesi
İstanbul Üniversitesi II. Beyazıt Hamamı Kültür Mirası Müzesi
İstanbul Üniversitesi Bilezikçi Çiftliği Açık Hava Müzesi
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıp Tarihi Müzesi
İstanbul Bilgi Üniversitesi Enerji Müzesi
İstanbul Teknik Üniversitesi Doğa Tarihi ve Bilim Müzesi
Kadir Has Üniversitesi Rezzan Has Müzesi
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Resim ve Heykel Müzesi
İzmir
Dokuz Eylül Üniversitesi Tales Matematik Müzesi
Ege Üniversitesi Etnografya Müzesi
Ege Üniversitesi Kağıt ve Kitap Sanatları Müzesi
Ege Üniversitesi Tabiat Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Müzesi
Kütahya
Dumlupınar Üniversitesi Müzesi
Şanlıurfa
Harran Üniversitesi müzesi
Trabzon
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi, Yaban Hayati Müzesi
KKTC

güncellemeler için wikipedia